Home

Přehled služeb

Tekutá guma Liquid Rubber Kanada

Tekutá guma barevná Itálie


Tekutá guma řešení detailů


Tekutá guma na bazény

Tekutá dlažba

Reference

O nás

Kontakt

eShop

 

 
BAREVNÁ TEKUTÁ GUMA ALFEMA ALF TG500

Popis:

 

Základ hydroizolačního systému Tekutá hydroizolace Alfema tvoří jednosložkový materiál tekutá guma ALF TG500 vyráběný na základě ojedinělých patentovaných technologií na bázi makromolekulárních polymerů, elastomerů a syntetických živic ve vodní disperzi (tekutá elastomerická guma), trvale elastický, pružný při vysokých a nízkých teplotách, s extrémní životností a roztažností a výbornou přilnavostí k podkladu, tvarovou pamětí, odolný vůči ropným látkám a vysoce stabilní vůči ultrafialovému záření a povětrnosti.

     Tekutá guma (TG) se vyrábí na vodním základě a nanáší se pomocí speciálního vypracovaného systému a aplikačních pistolí při teplotě okolního vzduchu od 5 °C. Na upravovaném povrchu se vytvoří monolitní bezešvá vrstva. TG již samotná slouží jako dokonalá hydroizolace, kompletní systém je navíc doplněn nepropustnou podkladní membránu Alfema pro získání nadstandardních vlastností. Tak vzniká jednolitý hydroizolační bezespojový systém bez možnosti praskání či jiných poruch, odolávající i extrémním podmínkám, mrazu, rozpínání a smršťování při kolísání teplot.

     Jedinečnou výhodou je dokonalé zaizolování jakýchkoliv existujících detailů a výstupků na střeše (vpusti, odvětrání, prostupy apod.).  Toto unikátní technické řešení se v praxi osvědčilo při opravách zatékání sendvičových střech (úžlabí, hřeben, podélné spoje).

     Další vlastností systému Alfema tekutá hydroizolace spočívá v tom, že jednotlivé vrstvy se vždy homogenizují v jeden celek, i po mnoha letech. To umožňuje systému dosáhnout prakticky neomezenou životnost jednoduchým obnovením vrchní vrstvy.

 sos opravy  .
     Nezajímavé pro investora a majitele domů je skutečnost, že celkovou renovaci střechy můžeme rozložit na etapy, např. do 2 - 4 let, aby finanční zátěž byla přijatelná. Tzn. v první fázi provedeme "sos opravu" - vyřešení akutních problémů se zatékáním a izolaci detailů a v další rok započneme s celkovou renovací, jelikož není problém napojení a navázání na předešlé opravy tekutou gumou. Finální renovace v několika fázích bude kvalitou shodná jako jednorázová renovace při téměř stejné ceně.

     Barevnou Tekutou gumu ALFEMA - ALF TG500 je možné aplikovat na všechny materiály, asfaltové pásy, beton, dřevo, polystyren, plech, PVC folie.

     Materiál je polymerací transformován do nedegradujícího elastomeru, zaručujícího 100% voděnepropustnost ošetřeného povrchu. Po aplikaci se vytvoří jednolitá hydroizolační ochranná vrstva - krytina, které minimální tloušťka je 1 mm, nebo jako membrána s minimální tloušťkou od 1,5 - 2 mm. Spotřeba 1 - 1,5 kg/m2 pro 1 mm silnou vrstvu.
 

Výhody:

 • vytváří souvislý bezešvý povrch
 • nemá žádné rizikové spoje
 • jednosložkový materiál
 • netoxický, šetrný k životnímu prostředí
 • jednoduché vytvoření složitých detailů a svislých napojení
 • dokonale utěsňuje střešní detaily
  (vpusti, odvětrání, prostupy apod.)
 • trvalá pružnost i při nízkých teplotách
 • roztažnost až 1800 %
 • trvale elastický, netrhá se ani při skokových změnách teplot
 • nezatěžuje střešní konstrukci
 • životnost až 30 let (obnovitelný nástřikem vrchní vrstvy)
 • odolává atmosférickým vlivům, vysoce odolný UV záření
 • vysoká přídržnost ke všem druhům podkladů
 • několik barevných odstínů

 
Vlastnosti:

 

Základní vlastností, kterou se tyto izolace liší od běžných (lepenkových, fóliových), je vysoká průrazová pevnost a izolační schopnost, přičemž aplikovaná membrána nemá spojovací švy. Další nezanedbatelnou vlastností je úplná adheze (přilnavost) k materiálu, který upravujeme. Roztažnost materiálu (bez roztrhnutí) je možná až na 1800 %, přičemž nátěr z TG má po takovém extrémním (náhodném) roztáhnutí schopnost obnovit tvar na 95 % původního stavu a při teplotě -30oC si zachová roztažnost 30% (zajišťuje dokonalou absorpci pohybu budovy).

     Velkou výhodou této membrány je bezešvá technika aplikace, včetně vytažení na vertikální prvky střech (atiky, odvětrávací komínky, apod.). Díky způsobu aplikace systému se velmi snadně rekonstruují mechanicky poškozená místa ve střešním plášti. Životnost systémů je srovnatelná s asfaltovými pásy s možností snadné a levné revitalizace ploch obnovením vrchní vrstvy. Další výhodou je podstatně vyšší paropropustnost tohoto materiálu, než u asfaltových pásů.

      Aplikovaný bezešvý nástřik vytváří 100% spojení s většinou stavebních materiálů, 100% adheze zaručuje dokonalé přilnutí ke stavební konstrukci. Při jeho použití jako střešního materiálu aplikovaný nástřik vytváří pevnou a trvanlivou vrstvu, která odolává negativnímu vlivu nejen stojaté vody (špatné vyspádování střechy), ale i takového krutého faktoru jako je čas a to díky vysoké odolnosti UV záření. Aplikovaný nástřik zajišťuje ekonomicky efektivní ochranu staveb, stavebních objektů, v místech vypouštění odpadních vod a ukládání odpadů. Je možné ho nanášet v těžko dostupných úsecích povrchu různých nádrží, kanálů, průmyslových vodojemů, čističek odpadních vod a při velké členitosti střech.

     Systém jednosložkového nátěru TEKUTÁ GUMA ALFEMA - ALF TG500 je ideálním materiálem na sanaci, ale i tvorbu nových střešních izolací. Tekutou gumu je možné aplikovat na všechny materiály, asfaltové pásy, beton, dřevo, polystyren, plech. Při takových izolacích stavbaři ocení, že nátěr vydrží do 70 kg hydrostatického tlaku a má roztažnost až 1800 %, tzn. že izolace se jen tak neroztrhne i když stavba "sedá". Nástřik je možné nanášet všude tam, kde i nátěr, s tím rozdílem, že aplikace je podstatně rychlejší, provádí ji specializovaná aplikační firma. Vlastnosti obou aplikací jsou stejné.

   

Použití:

 • opravy střech - ploché, šikmé
  (asfaltové pásy, plechové, trapézové, falcované střechy, PVC fólie, dřevo, beton, eternit)
   
 • hydroizolace - balkóny, terasy, bazény, jezírka, sklepy, základy, spodní stavby ...

Barevný odstín:

 • bílá
 • světle šedá
 • modrá
 • bordó

ZPĚT | NAHORU

© Copyright 2002 - 2017. Všechna práva vyhrazena.