Home

Přehled služeb

Tekutá guma Liquid Rubber Kanada

Tekutá guma barevná Itálie


Tekutá guma řešení detailů


Tekutá guma na bazény

Tekutá dlažba

Reference

O nás

Kontakt

eShop

 

 
Copyright

Výhrada autorského práva

Internetové stránky www.tekutahydroizolace.cz a publikované texty a fotografie jsou chráněny autorskými právy firmy EAGLE 39 s.r.o. podle autorského práva, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění.
     Podle ustanovení § 30 zákona č.121/2000 Sb. má fyzická osoba - uživatel internetových stránek firmy EAGLE 39 s.r.o. právo tisknout či kopírovat texty stránek pro svou osobní potřebu za p
odmínky, že takto získané materiály použije výhradně k tomuto účelu a nikterak nebude zasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 zákona č. 121/2000 Sb.
     Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

ZPĚT | NAHORU

© Copyright 2002 - 2017. Všechna práva vyhrazena.